Próbuję pisać programy w Visual Studio 2010.... Tu dzielę się swoimi doświadczeniami. Opisuję tu też swoje zmagania z najnowszą wersją Joomli oraz Corelem.
Kategorie: Wszystkie | Corel | Joomla | Kod Visual Basic | Różne | Visual Studio 2010
RSS

Visual Studio 2010

wtorek, 07 maja 2013

Właściwości poszczególnych kolumn tabeli najprościej definiuje się w oknie właściwości (Properties).

właściwości kolumn tabeli

Ustawiamy tu po kolei:

 • AllowDBNull
  możliwa wartość Null
   True (prawda) - gdy jest nie akceptowalny Null czyli brak wartości lub False (fałsz) -gdy jest to możliwe
 • AutoIncrement
  autonumerowanie
   True lub False
 • AutoIncrementSeed
  wartość startowa autonumerowania
   dla kolumn z AutoIncrement ustawionym na True
 • AutoIncrementStep
  krok autonumerowania
   dla kolumn z AutoIncrement ustawionym na True
 • Caption
  oznaczenie
   oznaczenie kolumny
 • DateType
  typ danych
   akceptowalny typ danych - do wyboru z listy rozwijalnej
 • DataTimeMode
  tryb daty i czasu
 • DefaultValue
  wartość domyślna
 • Expression
  wyrażenie
   pole obliczeniowe
 • MaxLength
  maksymalna długość
   maksymalna długość wartości w kolumnie. Domyślnie wprowadzana wartość -1 oznacza brak ograniczenia.
 • Name
  nazwa
 • NullValue
  wartość zwracana w przypadku braku wartości
   możliwe jest tu wybranie np. dla wartości tekstowej pustego łańcucha znaków lub wartości Nothing. Możemy też w ramach opcji Throw Exception wpisać dowolną wartość np. "Pole do uzupełnienia" lub cokolwiek innego.
 • RedOnly
  tylko do odczytu
    True lub False
 • Unique
  unikalny
    True lub False - w zależności od tego, czy wartości są unikalne czy mogą się powtarzać


 

 

 

poniedziałek, 06 maja 2013

Skoro już mamy bazę danych - pora na wstawieniu do niej tabel. Jest kilka możliwości - moim zdaniem najprościej wejść do bazy danych (Data Sources) i z menu podręcznego wybrać edycję projektu bazy:

baza danych

Ze związanego z bazą danych paska narzędzi - wybieramy tabelę. I już.
Samą tabelę możemy zdefiniować w oknie właściwości.

tabela bazy danych

Tabela została stworzona, kolejne kolumny dodajemy ze związanego z nią menu podręcznego (prawy przycisk myszy).


 

 

 

 

Większość aplikacji komputerowych oprócz różnego rodzaju analizy czy obróbki muszą mieć także możliwość zapisywania i przechowywania danych.Oznacza to, że ich stałym elementem musi być baza danych.

Nową bazę danych do aplikacji Windows wstawiamy przez Project --> Add New Item...

W nowym oknie wybieramy Data i Local Database.

lokalna baza danych

 

Chcąc stworzyć nową, wbudowaną bazę danych - wybieramy LocalDatabase - lokalna baza danych.
Kolejne kroki edytora - wartości domyślne.

Wejście do schematu bazy danych poprzez Data --> Show Data Sources.

 baza danych
czwartek, 02 maja 2013

Tworzą nowy projekt w środowisku Visual Studio 2010, zapisywany jest automatycznie w standardowym folderze. Chcąc zmienić ten folder na inny - zmieniamy zapis w oknie wywołanym w menu Tools --> Options:

zmiana folderu

  I już. Warto pamiętać tu też, że pliki projektów Visual Studio są zapisywane z rozszerzeniem sln.

Tworzenie nowego projektu w środowisku Visual Studio odbywa się w sposób standardowy. Wchodzimy do programu, z menu File wybieramy New Project....

Nowy projekt VS

W kolejnym oknie wybieramy rodzaj projektu.
Ja wybrałam aplikację Windows w Visual Basic.

aplikacja Windows

Na tym etapie warto tez pamiętać o zmianie nazwy w polu Name na dole.
Potem wystarczy tylko kliknąć OK i nowy projekt jest zapisany.


poniedziałek, 25 marca 2013

Jakiś już czas temu - zrobiłam pierwsze demo własnego programu. Oparłam się tu o pełen program, wycinając część funkcjonalności i zmieniając całkowicie obliczenia na wartości zupełnie losowe. Całą resztę można obejrzeć. 

To co mi wyszło - dostępne jest tu:

Kalkulator podatków DG

Samo demo też ma swój instalator.

piątek, 01 marca 2013

Profesjonalny program działający w środowisku Windows powinien mieć swój instalator, dzięki któremu bez problemu sam program, wraz z wszystkimi potrzebnymi plikami i bibliotekami można zainstalować na innych komputerach. To oczywiste, sam program exe to nie wszystko.

Bardzo wszechstronnym rozwiązaniem jest tu klasyczny instalator Windows. Pozwala on nie tylko zainstalować program, ale dodać go także do Menu Start oraz automatycznie utworzyć skrót na pulpicie.

Tworzymy go poprzez dodanie nowego projektu do już istniejącego programu. Wybieramy z menu Other Project Types --> Setup and Deployment --> Visual Studio Installer.


tworzenie instalatora

kliknij obrazek, aby go powiększyć

Sam projekt programu przekształca się w złożona solucję, z możliwością ustawienia poszczególnych elementów instalatora. 

poniedziałek, 28 stycznia 2013

O kontrolce MenuStrip pisałam wcześniej tu:

Menu formularza oraz MenuStrip - własciwości

Inne właściwości właściwości tej kontrolki to:

 • Alligment

- wyrównanie. Możliwe wartości to Right (do prawej) lub Left (do lewej)

 • AutoSize

- automatyczne dopasowanie wielkości

 • BackColor

- kolor tła

 • Checked

- zaznaczenie. Możliwe wartości to True (prawda) lub False (fałsz)

 • DisplayStyle

- wygląd poszczególnych opcji. Możliwe wartości to:

° ImageAndText - obrazek i tekst
° Image -tylko obraz
° Text - tylko tekst
 • DoubleClickEnabled
- włączone podwójne kliknięcie myszy
 • Font
-  rodzaj czcionki, jej wielkość oraz ew. podkreślenie
 • ForeColor
- kolor czcionki
 • Image
- obrazek (powiązany z DisplayStyle)
 • ImageAlign
- wyrównanie obrazka
wyrównanie
 • ImageScaling
- skala obrazka. Opcja SizeToFit oznacza wielkość zgodną z wypełnieniem
wtorek, 22 stycznia 2013

O wstawianiu kontroli MenuStrip pisałam tu:

Menu formularza

Teraz pora na wybrane właściwości tej kontrolki.

 • Text

- tekst widoczny w oknie menu

menu

Chcąc uzyskać podkreślenie konkretnej litery - tak jak w przypadku Info - przed wybranym znakiem wstawiamy znak &.
W tym konkretnym przypadku - jako tekst wpisałam &Info.

 • ShortcutKeys

- przypisany arkusz skrótu

klawisz skrótu

Zaznaczamy jeden lub kilka klawiszy funkcyjnych, a następie z listy wybieramy klawisz podstawowy

klawisz skrótu

 • ShowShortcutKeys

- czy pokazywać klawisz skrótu
Wartości True lub False czyli Prawda lub Fałsz. W przypadku na screenie - jest wybrana wartość True, skrót klawiaturowy jest widoczny.

 • Visible

- widoczny
Ustawienie wartości na False powoduje, że dana opcja jest niewidoczna w menu.

 • Enabled

- właczony
Ustawienie wartości na False powoduje, że dana opcja jest widoczna, ale nieaktywna w menu.

menu 

Opcja Info jest tu włączona, Zasady ... - wyłączona.

  

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Chcąc utworzyć menu formularza - możemy wykorzystać kontrolkę MenuStrip z grupy Menu & Toolbars paska narzędzi Toolbox.

menu

 

Przeciągamy ją na formularz - kontrolka MenuStrip będzie widoczna pod formularzem. Samo menu - na pasku menu u góry formularza.

Poszczególne pozycje wpisujemy w zaznaczone miejsca:

menu

Wpisując u dołu - tworzona jest kolejna pozycja w pionie, wpisując po prawej stronie - otwieramy kolejne podmenu.

 
1 , 2

Wydawnictwo Strefa Kursów
ministat liczniki.org